Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης στην Επεξεργασία

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η UniSystems, μέλος του Ομίλου Quest, εναρμονίζεται με τη νομοθεσία και φροντίζουμε ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε υποβάλλει και τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο απεγγραφής (unsubscribe) στο τέλος κάθε επικοινωνίας μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Στοιχεία αιτούντος:

Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης στην Επεξεργασία

Δια της παρούσης υπεύθυνα δηλώνω ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από την Εταιρεία, θα προβώ σε περαιτέρω προσδιορισμό πληροφοριών ή δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά μου, προκειμένου αυτό να ικανοποιηθεί, όταν αυτό αφορά μεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Επίσης, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά δικαιώματα ή ελευθερίες άλλων όπως το επαγγελματικό απόρρητο, ή το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα το δικαίωμα του δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό.

Right to Oppose the Processing Form

Through this form, the data subject can exercise its right to oppose the processing of his/her data according to the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

We reassure you that for UniSystems, a member of Quest Group of Companies, protection of our customers' personal data and privacy is of paramount importance. We process the personal data you provide us with, and we only do so under the grounds of legitimate interest. You have the right to revoke your consent at any time you decide through the unsubscribe link you will find in any of our communication. You may find more in our Privacy Policy.

Contact Details of the applicant:

Type of Request: Right to Oppose Processing 

I hereby declare that if requested by the Company, I will further specify the information or activities of processing related to my request in order for that to be satisfied when it comes to large amounts of information. Moreover, I understand and accept that the exercise of this right may not adversely affect any rights or freedoms of others such as professional secrecy or intellectual property rights, and in particular, software copyrights.

UniSystems Headquarters

19-23, Al.Pantou str.
176 71 Athens, Greece
+30 211 999 7000
+30 211 999 7100

CONTACT US

Twitter

🏎️Off to fill #Java #application #architect role in Brussels! Looking for a #consultant to review the navigational… https://t.co/Ytgr5X5Zsx
UniSystems (20 hours ago)
How does #recruitment, development & nurturing works in the #digital era? Today, at DIGI HR conference, our #HR re… https://t.co/KPcXzUUPwb
UniSystems (23 hours ago)
🌞 A good day starts with great news and a dose of quality! The #Quality #Assurance role in #Brussels includes autom… https://t.co/fVOnMCKKlm
UniSystems (Yesterday)
👀 open for our new role in Ispra! #FrontEnd developer #vacancy for an experienced consultant who will be managing s… https://t.co/VYGyRcklmV
UniSystems (2 days ago)
✅Do U master #UserExperience? ✅Can U implement single sign-on solution with .NET? ✅Do you have #GraphicDesign exp… https://t.co/yzqilAkTml
UniSystems (2 days ago)
Did you get the chance to drop by Career Days 2019 by @karieragr ? We're there. All of us! #BeUniQue https://t.co/YbnHNOqdfO
UniSystems (4 days ago)